Leading the way to sustainable business from wall to wall

En kvalitets­medveten nordisk marknads­ledare

Tebede är genom det helägda dotterbolaget Spolargruppen nordisk marknadsledare inom rörinfordring, rörspolning, underhåll och tätning av ventilationskanaler, samt andra kompletterande och relaterade tjänster som säljs och utförs i samma marknadskanaler såsom geovärmelösningar i flerbostadshus. Koncernens slutkunder utgörs av fastighetsägare, huvudsakligen kommersiella förvaltare av bostäder och lokaler, allmännyttan och bostadsrättsföreningar.

 

Tebede har en tydlig tillväxtstrategi med fokus på både förvärv och organisk tillväxt inklusive genom etableringar på nya orter. Koncernen har höga kvalitets- och hållbarhetsambitioner, och aspirerar på att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Sammantaget har
koncernen 450 anställda och ett 20-tal kontor fördelat på Sverige, Norge, Danmark och Finland.

927 MSEK
Nettoomsättning
~9%
Organisk tillväxt
500
Anställda

Årsredovisning 2022

Ladda ned

Hållbarhet

Genom ett gediget hållbarhetsarbete ska vi locka de bästa medarbetarna och få de nöjdaste kunderna.

Läs mer

Aktieinformation

Finansiella mål

Pressmeddelanden

Nyheter

Pressmeddelande

Finansiella rapporter

Kalender