VD

Anders Lönnqvist

anders.lonnqvist@tebede.se

+46 (0) 705 66 62 18

Anders Lönnqvist (f. 1958) är även styrelseledamot i Tebede och hans bakgrund är beskriven under avsnittet styrelse.

Interim CFO & IR

Linus Marmstedt

linus.marmstedt@tebede.se

+46 (0) 768 08 03 01

Chief Investment Officer

William Odlander

william.odlander@tebede.se
+46 (0) 721 78 10 13

År för tillträde: 2022

William Odlander (f. 1991) kommer senast från EQT Partners där han arbetade globalt med försäljning och kapitalanskaffning mot nya och befintliga investerare. Arbetsuppgifter inkluderar fondresning, saminvesteringar och strategiprojekt främst för fonder inriktade mot privat och publikt riskkapital samt fastighetsinvesteringar. Dessförinnan arbetade William Odlander på Dustin Group med företagsförvärv där han varit involverad i fler än tio transaktioner av tjänsteinriktade företag i Norden och Benelux.

Innehav:
1. Teckningsoption serie 2021:1: 25 000