Ledningsgrupp

VD

Anders Lönnqvist

anders.lonnqvist@tebede.se

+46 (0) 705 66 62 18

Anders Lönnqvist (f. 1958) är även styrelseledamot i Tebede och hans bakgrund är beskriven under avsnittet styrelse.

CFO & IR

Caesar Gezelius

caesar.gezelius@tebede.se

+46 708 333 136

Caesar Gezelius (f. 1989) har mer än tio års erfarenhet från olika positioner i näringslivet. Flera av dessa har varit inom SAS-gruppen däribland som ansvarig för affärsutveckling inom SAS Airline Services samt ansvarig för strategi och analys inom SAS Group Operations. Caesar Gezelius har även varit revisor på det globala revisionsbolaget Deloitte där han bland annat ledde revisionsteam och var ansvarig för kundrelationer.

 

År för tillträde: 2021

1. A-aktier: 1 000
2. B-aktier: 10 000
3. Teckningsoption serie 2021:1: 35 000
4. Teckningsoption serie 2021:2: 1 000
5. Teckningsoption serie 2021:3: 1 000

CEO Spolargruppen

Joachim Welin

Joachim Welin är Spolargruppens VD sedan 2019. Tidigare var Joachim VD för Repipe Sverige som blev en del av Spolargruppen 2019. Joachim har tidigare också arbetat som bland annat managementkonsult och chef på Sparbanken Syd.

CFO Spolargruppen

Philip Maazon

Philip Maazon är Spolargruppens finanschef och har tidigare arbetat som revisor på PwC. Philip har även tidigare arbetat som VD och finanschef på Mårtenssons Bil.

Övriga ledande befattningshavare

Chief Investment Officer

William Odlander

william.odlander@tebede.se
+46 (0) 721 78 10 13

År för tillträde: 2022

 

William Odlander (f. 1991) kommer senast från EQT Partners där han arbetade globalt med försäljning och kapitalanskaffning mot nya och befintliga investerare. Arbetsuppgifter inkluderar fondresning, saminvesteringar och strategiprojekt främst för fonder inriktade mot privat och publikt riskkapital samt fastighetsinvesteringar. Dessförinnan arbetade William Odlander på Dustin Group med företagsförvärv där han varit involverad i fler än tio transaktioner av tjänsteinriktade företag i Norden och Benelux.

Innehav:
1. Teckningsoption serie 2021:1: 25 000