Aktien

Tebedes A-aktie var under perioden 24 juni 2021 – 28 april 2022 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

I linje med Nasdaq Stockholms gällande regelverk överfördes noteringen av A-aktien från och med 29 april 2022 till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Styrelsen i Tebede har uttalat en avsikt att snarast möjligt ansöka om notering på Nasdaq Stockholm.